Apie energetinį projektuojamų namų efektyvumą

Nuo 2016 metų bus projektuojami tik A energetinio efektyvumo gyvenamieji namai

Mieli kolegos,
Primenu Jums, kad statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ redakcija, įsigaliojusi nuo 2013-01-09 (Žin., 2012, Nr. 99-5071) numato, kad:
„24. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.
25. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.
26. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.“

Taigi, iš to išeina, kad leidimai statyti nuo 2016-01-01 bus išduodami tik pastatams, kurių energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip A. Šiuo klausimu Jūs negalėsite pasinaudoti STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.4 ir 7.4.1 punktų nuostata, kad „Pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam Projektui galioja, … jei jos įsigaliojo iki projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dienos, su sąlyga, kad abiem atvejais normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip;“.
Tokią situaciją lemia tai, kad Europos Sąjungoje reikalaujama griežtais terminais pasiekti maksimalaus pastatų energinio naudingumo, ir apie tai Lietuvos visuomenei pranešta dar 2012 metų pabaigoje. Todėl tikėtina, kad visiems (esamiems ir būsimiems) statybos dalyviams ši nuostata yra seniai žinoma. Nepamirškite atkreipti dėmesį, projektuojant ir tikintis gauti statybos leidimą nuo 2016 metų.
Tas pats yra ir su vėlesnėmis statybos leidimo išdavimo datomis.

Pagarbiai

Natalija Danielienė-Tsebriy
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos leidimų skyriaus vedėja
Tel. (8 37) 200137, 2137;
Mob. 8 615 90487