Jonavos arena-moderniausia

Duris atvėrė nauja Jonavos arena

Jonavos arenos gerbėjai renkasi Facebook puslapyje

Jonavos arena
Keliamos statybų užbaigimo nuotraukos, ateityje bus skelbiami renginiai.

15123407_1140477332656193_3696255698862638181_o

Komentaras Žinių Radijo laidoje

Pasikalbėjom Žinių radio laidoje Multifunkcinio komplekso K18B, iškilsiančio sostinės Konstitucijos pr. prie Baltojo tilto, konkurso klausimu.
Smagaus klausimo ir jums.Aktualioji valanda

Lietuvos architektų rūmai

Išrinkta nauja Lietuvos architektų rūmų valdžia.
Svarbi naujiena Lietuvos architektų bendruomenei. Daugiau informacijos archmap.lt ir pilotas.lt
Mūsų kolektyvas nuoširdžiai sveikina Daivą Bakšienę ir linki jai visokeriopos sėkmės.

Žaliakalnio apartamentai

Projektuojamas naujas objektas Apartamentai Žaliakalnyje
Įvažiavimas projektuojamas po pastatų. Ant pastato stogo numatoma poilsio aikštele. Visas objektas maksimaliai derinamas prie Žaliakalnio architektūros ir mastelio.

Baldų gamybos gamykla

Baigiamas realizuoti naujas projektas. Esamos baldų gamybos įmonės rekonstrukcija. Liuksemburgo akl. Kauno mieste.

DGView 0_11

View 0_10zzzz

DGView 0_2

Namas Norvegijoje

Nor2Įkeltas naujas projektas: gyvenamasis namas Norvegijoje
Namas Norvegijoje

Apie energetinį projektuojamų namų efektyvumą

Nuo 2016 metų bus projektuojami tik A energetinio efektyvumo gyvenamieji namai

Mieli kolegos,
Primenu Jums, kad statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ redakcija, įsigaliojusi nuo 2013-01-09 (Žin., 2012, Nr. 99-5071) numato, kad:
„24. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.
25. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.
26. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.“

Taigi, iš to išeina, kad leidimai statyti nuo 2016-01-01 bus išduodami tik pastatams, kurių energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip A. Šiuo klausimu Jūs negalėsite pasinaudoti STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.4 ir 7.4.1 punktų nuostata, kad „Pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam Projektui galioja, … jei jos įsigaliojo iki projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dienos, su sąlyga, kad abiem atvejais normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip;“.
Tokią situaciją lemia tai, kad Europos Sąjungoje reikalaujama griežtais terminais pasiekti maksimalaus pastatų energinio naudingumo, ir apie tai Lietuvos visuomenei pranešta dar 2012 metų pabaigoje. Todėl tikėtina, kad visiems (esamiems ir būsimiems) statybos dalyviams ši nuostata yra seniai žinoma. Nepamirškite atkreipti dėmesį, projektuojant ir tikintis gauti statybos leidimą nuo 2016 metų.
Tas pats yra ir su vėlesnėmis statybos leidimo išdavimo datomis.

Pagarbiai

Natalija Danielienė-Tsebriy
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Statybos leidimų skyriaus vedėja
Tel. (8 37) 200137, 2137;
Mob. 8 615 90487

Vikipedija apie Jonavos Areną

Sunkiai ir ilgai kyla Jonavos Areną.
Kaip vyksta statybų eiga galima susipažinti Vikipedijos puslapyje
Jonavos arena

20141013_10484820141013_095026

20141013_104948